Obsah návodu

Varování: Uživatelé Netscape by měli nastavit jejich řeč jako implicitní, jinak každý národní znak bude ve zprávách zobrazen jako '?'.
Proto zvolte: View/CharacterSet/your language Auto-Detect, pak View/CharacterSet/SetDefault.

Výběr jazyka
Přihlášení do chatu
Registrování
Upravování/smazání vašeho profilu
Vytváření místnosti
Poslání zprávy
Pochopení seznamu uživatelů
Odchod z chatovací místnosti
Informace, kdo právě chatuje bez přihlášení

Úpravení zobrazení zpráv v chatu

Přednosti a příkazy:
    Příkaz help
    Grafické smilies
    Formátování textu
    Doporučení uživateli, aby přešel do vaší místnosti
    Přesunutí z jedné místnosti do druhé
    Soukromé zprávy
    Actions
    Ignorování ostatních uživatelů
    Zjištění veřejných informací o ostatních uživatelech
    Ukládání zpráv

Speciální příkazy pro moderátory a/nebo administrátora:
    Poslání oznámení
    Vykopnutí uživatele
    Povýšení obyčejného uživatele na moderátoraVýběr jazyka:

Můžete si zvolit libovolný jazyk, do kterého je phpMyChat přeložen, kliknutím na jednu z vlajek na první stránce. Například v tomto příkladě si uživatel vybírá Francouštinu:

Vlajky pro výběr jazyka

Zpět nahoru


Přihlášení:

Pokud jste se už registrovali, pak jednoduše vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo. Poté si vyberte do které místnosti chcete vstoupit a stiskněte tlačítko Chat.

Jinak se musíte před vchodem do chatu zaregistrovat nebo jednoduše vyplnit jen uživatelské jméno, ale vaše přezdívka nebude rezervována (jiný uživatel může použít vaši přezdívku až se odhlásíte).

Zpět nahoru


Pro zaregistrování:

Pokud jste se ještě nezaregistrovali a chcete to udělat, vyberte odkaz z hlavní strany pro registraci, poté se objeví malé okno.

Registrování uživatelé mohou samozřejmě upravit/smazat jejich profil kliknutím na příslušné odkazy.

Zpět nahoru


Pro vytvoření místnosti:

Registrovaní uživatelé mohou vytvářet místnosti. Soukromé místnosti mohou použít všichni uživatelé, které znají její jméno. Tyto místnosti nebudou zobrazeny žádním uživatelům, kromě těch, kteří jsou v té místnosti.

Jméno místnosti nemůže obsahovat čárky ani zpětné lomítka (\).

Zpět nahoru


Posílání zpráv:

Pro poslání zprávy napište její obsah do kolonky umístěné v levém dolním rohu a pak stiskněte klávesu Enter pro poslání. Zprávy od všech uživatelů se zobrazují v hlavním chatovacím rámci.

Můžete změnit barvu textu vašich zpráv vybráním nové barvy vpravo od kolonky pro psaní zpráv.

Zpět nahoru


Pochopení seznamu uživatelů (ne však samostatného odlepeného okna se seznamem uživatelů):

  1. Byly definovány dvě jednoduchá pravidla pro seznam uživatelů:
  2. a little icon that shows gender is displayed before the nick of a registered user (clicking on it will launch the whois popup for this user), while unregistered users have nothing but blank spaces displayed before their nick;
  3. jméno uživatele, který je administrátorem chatu nebo moderátorem je zobrazeno kurzívou.

Např.:, z dolního výřezu můžete zjistit, že:

seznam uživatelů
  • Nicolas je administrátor nebo jeden z moderátorů místnosti;

    <-- To update
  • lolo a Jezek2 jsou registrovaní uživatelé;
  • Mary je obyčejný neregistrovaný uživatel. --> -->
  • alien (whose gender is unknown), Jezek2 and Caridad are registered users with no extra "power" for the phpMyChat room;

  • lolo is a simple unregistered user.

Zpět nahoru


Odcházení z místnosti:

Pro odchod z chatu jednoduše klikněte na odkaz 'Odejít'. Alternativně můžete použít jeden z těchto příkazů:
/exit
/bye
/quit Tyto příkazy mohou být doplňent zprávou, která se odešle těsně před odchodem z chatu. Např.: /quit CU soon!

pošle zprávu "CU soon!" do chatu a pak vás z něj odhlásí.

Zpět nahoru


Informace, kdo právě chatuje bez přihlášení:

Můžete kliknout na odkaz na hlavní stránce, který ukazuje počet právě chatujících uživatelů, nebo pokud právě chatujete, kliknutím na obrázek Odlepit seznam uživatelů v pravém horním rohu. Poté se otevře malé nezávislé okénko, které ukazuje seznam chatujících uživatelů a místnosti ve kterých jsou.
Titulek okna obsahuje jména uživatelů pokud je jich méně než tři, jinak obsahuje počet uživatelů a otevřené místnosti.

Kliknutím na obrázek Pípání v horní části tohoto okénka povolí/zakáže pípání, když vejde nějaký uživatel.

Zpět nahoruÚpravení zobrazení zpráv v chatu:

Je zde mnoho různých možností jak upravit vzhled chatu. Pro změnu nastavení jednoduše napište příslušný příkaz do kolonky pro psaní zpráv a následným stisknutím klávesy Enter změnu aktivujte.


Zpět nahoruPřednosti a příkazy

Příkaz Help:

Jakmile jste uvnitř chatovací místnosti, můžete si otevřít okénko s nápovedou kliknutím na tuto ? ikonu, která je umístěna těsně před kolonkou na psaní zpráv. Také můžete použít příkazy "/help" nebo "/?".

Zpět nahoru


Smilies:

Ve svých zprávách můžete používat grafické smilies. Podívejte se na následující kód, který musíte vložit do zprávy, aby jste ve výsledku dostali grafický smilie.

:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:
:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:

Např.: posláním textu "Hi Jack :)" bez uvozovek zobrazí zprávu Hi Jack :) v hlavním rámci.

Zpět nahoru


Formátování textu:

Text ve zprávách může být tučný, skloněný nebo podtržený ohraničením příslušné části textu s <B> </B>, <I> </I> nebo <U> </U> tagy.

Například, <B>tento text</B> vytvoří tento text.

Na vytvoření odkazu (e-mail nebo URL) ve vašich zprávách, napište jednoduše adresu bez jakéhokoli tagu. Odkaz bude vytvořen automaticky.

Zpět nahoru


Doporučení uživateli, aby přešel do vaší místnosti:

Můžete použít příkaz invite pro doporučení, aby zvolený uživatel přešel do místnosti ve které se zrovna nacházíte.

Např.: /invite Jack

pošle soukromou zprávu uživateli Jack, která mu doporučuje, aby navštívil místnost ve které se zrovna nacházíte. Tato zpráva obsahuje jméno cílové místnosti a toto jméno je zobrazeno jako odkaz.

Pozn.: Do příkazu můžete zapsat i více jmen najednou (např. "/invite Jack,Helen,Alf"). Ovšem musejí být odděleny čárkou bez mezer.

Zpět nahoru


Změna místnosti:

Na obrazovce vpravo je umístěn seznam chatovacích místností a uživatelé, kteří jsou právě v nich. Pro přechod do jiné místnosti jednoduše klikněte na jméno zvolené místnosti. Prázdné místnosti nejsou zobrazeny v tomto seznamu. Do nich se dostanete pomocí napsáním příkazu "/join #jménomístnosti" bez uvozovek.

Například: /join #RedRoom

vás přesune do místnosti RedRoom.

Pokud jste registrovaný uživatel, m ůžete také vytvářet své vlastní místnosti s tímto stejným příkazem, ale musíte pak specifikovat typ místnosti: 0 je soukromá a 1 je pro veřejná (implicitní hodnota).

Např.: /join 0 #MyRoom

vytvoří novou soukromou místnost (s předpokladem, že už taková veřejná místnost nebyla vytvořena) s názvem MyRoom a vy se do ni přesunete.

Jméno místnosti nemůže obsahovat čárky ani zpětné lomítka (\).

Zpět nahoru


Úprava vlastního profilu z chatu:

Příkaz Profile otevře malé okénko ve kterém si můžete upravit informace ve vašem profilu kromě vaší přezdívky a hesla (pokud je chcete změnit, pak použijte odkaz z první stránky).
Napište /profile

Zpět nahoru


Zpětné vyvolání poslední zprávy nebo příkazy, který jste napsali:

Příkaz ! znovu vyvolá poslední zprávu nebo příkaz, který jste odeslali.
Napište /!

Zpět nahoru


Odpovědět specifickému uživateli:

Jedním kliknutím na jméně jiného uživatele ve stejné chatovací místnosti ze seznamu uživatelů na pravé straně obrazovky se objeví "username>" v kolonce pro psaní zpráv. Tato vlastnost vám umožní jednoduše poslat veřejnou zpráv uživateli jako odpověď na něco co on nebo ona napsal(a) před tím.

Zpět nahoru


Soukromé zprávy:

Pro napsání soukromé zprávy jinému uživateli ve stejné místnosti, napište příkaz "/msg username messagetext" nebo "/to username messagetext" bez uvozovek.

Např.: když Jack je uživ. jméno: /msg Jack Ahoj, jak se máš?

Zprává se objeví Jackovi a vám, ale už ne ostatním uživatelům.

Pozn.: Kliknutím na jméno uživatele u zprávy v hlavním okně automaticky předvyplní tento příkaz do kolonky pro psaní zpráv a příkazů.

Zpět nahoru


Actions:

To describe what you're doing you can use the command "/me action" without quotes.

For example: If Jack sends the message "/me is smoking a cigarette" the message frame will shown "* Jack" is smoking a cigarette".

Zpět nahoru


Ignorování uživatelů:

Pro ignorování všech zpráv od jiného uživatele, napište příkaz "/ignore jméno" bez uvozovek.

Např.: /ignore Jack

Od této chvíle se nebudou zobrazovat žádné zprávy od Jacka.

Pokud se chcete podívat, které všechny uživatele ignorujete, tak jednoduše napište příkaz "/ignore" bez uvozovek.

Pro obnovení zobrazování zpráv ignorovaného uživatele, napište příkaz "/ignore - jméno" bez uvozovek, kde "-" je pomlčka.

Např.: /ignore - Jack

Nyní budou všechny zprávy, které Jack napíše a i které už napsal, zobrazené na vaši obrazovce. Pokud vynecháte uživ. jméno za pomlčkou, pak se váš seznam ignorovaných uživatelů vyprázdní.

Pozn.: Do příkazu můžete zapsat i více jmen najednou. (např. "/ignore Jack,Helen,Alf" nebo "/ignore - Jack,Alf"). Ovšem musejí být odděleny čárkou bez mezer.

Zpět nahoru


Získávání informací o ostatních uživatelích:

Pro získání veřejných informací o uživateli, napište příkaz "/whois jméno" bez uvozovek.

Např.: /whois Jack

kde 'Jack' je uživ. jméno. Tento příkaz otevře malé nezávislé okénko ve kterém budou zobrazeny veřejně dostupné informace o zadaném uživateli.

Zpět nahoru


Ukládání zpráv:

Pro exportování zpráv (systémové zprávy jsou vynechány) do lokálního HTML souboru, napište příkaz "/save n" bez uvozovek.

Např.: /save 5

kde '5' je počet zpráv pro uložení. Pokud není n udáno, pak se uloží všechny dostupné zprávy poslané do aktuální místnosti.

Zpět nahoruSpeciální příkazy pro moderátory a/nebo administrátora:

Poslání oznámení:

Administrátor může poslat oznámení všem uživatelům nehledě na to, ve které místnosti zrovna jsou pomocí příkazu announce.

Např.: /announce Chat bude prozatimně vypnut dnes večer v 8 hodin pro údržbu systému.

Zpět nahoru


Vykopnutí uživatele:

Moderátoři mohou vykopnout uživatele a administrátor může vykopnout uživatele i moderátora pomocí příkazu kick. Except for the administrator, the user to be kicked must be in the current room.

Napříkad, pokud je Jack jméno uživatele, kterého chceme vykopnout: /kick Jack

Zpět nahoru


Povýšení obyčejného uživatele na moderátora:

Moderátoři a administrátor mohou povýšit jiného uživatele na moderátora místnosti, ve které jsou pomocí příkazu promote.

Například, pokud je Jack jméno uživatele, kterého chceme povýšit: /promote Jack

Jenom administrátor může udělat opačnou věc (tj. udělat z moderátora zpět normálního uživatele) na speciální stránce k tomu vyhrazené. Není k dispozici žádný příkaz, který by toto umožnil.

Zpět nahoru